Webbanalys och besöksstatisk för din hemsida - Tjänster

Som företagare investerar du mycket tid och energi i din webbplats och digital marknadsföring. Men hur vet du om ditt arbete ger önskade resultat? Svaret ligger i att spåra och analysera besökarnas beteende på din webbplats. Genom att implementera spårningstagg får du användbar information som hjälper dig att fatta rätt beslut och förbättra din webbplats.

Användbar information om din webbplats

Google Analytics och Matumo är exempel på två spårningsverktyg som går att använda sig av på din webbplats. Med hjälp av dessa verktyg får du in information om dina besökare och hur de rör sig på sidan. Några av de saker som du kan se är hur många besökare din webbplats har, hur besökaren har hittat till dig och vilka sidor flest besöker.

När all denna information finns på plats börjar arbetet med att analysera denna data för att skapa en tydligare bild över hur väl din webbplats presterar. Vi hjälper till med analysen och tillsammans kan vi titta på hur vi skulle kunna göra förändringar på er webbplats för att förbättra användarupplevelsen.
Här är några exempel på vad analysen kan ge svar på:

  • Skapa en förståelse kring hur väl din webbplats är.
  • Förstå var din trafik kommer ifrån.
  • Ökad insikt och förståelse på vilket innehåll som fungerar.
  • Få en större insikt i hur besökaren rör sig på sidan.
  • Öka konverteringen på din hemsida

Uppföljning webbanalys

Dataanalys och uppföljning Google Search Console

Varför är spårningstagg viktigt?

För att du ska kunna kunna jobba med att utveckla er webbplats behöver du veta mer kring den och hur användarna upplever sidan. Driver du e-handel inom B2B vill du kunna se hur dina kunder kan hitta på sidan bland era produkter men även hur köpprocessen på sidan fungerar. Har du satsat mycket på att uppdatera innehållet på sidan och vill ta reda på hur väl det tagits emot av besökarna? Det kanske rentav visar sig att det är svårt att hitta till den undersida som ni lagt tid och pengar på. Med hjälp av spårningsverktyg och olika taggar som sätts upp på din webbplats kan vi få fram data som kan vara värdefulla insikter för er i framtida arbete. Genom att samla in rätt information kan du enklare fatta beslut om hur du vill använda din webbplats och följa upp de mål som sätts upp. Vi kan också hjälpa till och ge vägledning baserat på den insamlade informationen. Vi rekommenderar därför att du ska ha minst en grundläggande spårningstagg uppsatt på din webbplats och i många fall kan det vara relevant att överväga fler spårningsmöjligheter för att mäta konverteringar med mera.

Kom igång med webbanalys!

Statstisk och data för webbanalys

Nyckeltal och KPI:er

För att på bästa sätt kunna göra uppföljning och webbanalys sätter vi tillsammans upp mål och nyckeltal, även kallat KPI:er, för att kunna mäta utvecklingen av din webbplats. Med hjälp av Google Analytics kan vi ta fram rapporter utifrån de KPI:er som vi satt upp och där kan vi även följa utvecklingen samt göra insatser för att förbättra och utveckla webbplatsen. Även om vi har grunderna på plats genom spårningsverktyget Google Analytics kan det vara av värde att sätta upp specifika spårningstaggar för att kunna samla in mer specifik data. De målsättningar och KPI:er som vi sätter upp ligger till grund för de insatser som vi gör på din webbplats. 

KPI:er inom webbanalys

Våra analys- och optimeringspaket

Sökmotoroptimering

För att din webbplats ska locka nya kunder och öka besökarantalet, är det nödvändigt att fokusera på sökmotoroptimering, eller SEO. Genom att öka synligheten för din webbplats kan du förbättra dina möjligheter att öka försäljningen för ditt företag. SEO är en långsiktig investering som tar tid, men resultatet kan vara väl värda ansträngningen.

Vi hjälper dig igång och finns med dig i er SEO-resa. Tillsammans kommer vi att skapa en skräddarsydd strategi med målet att öka synligheten, stärka ditt varumärke och förbättra konverteringsgraden.

Landningssidor

Inom digital marknadsföring är det vanligt att använda landningssidor som knyts till annonser, utskick eller kampanjer. Dessa sidor är fristående från webbplatsen och kan optimeras för att uppnå sina specifika mål. Använd en effektiv call to action (CTA) för att vägleda besökaren till att utföra den önskade åtgärden.

Genom att skapa A/B-tester kan du utvärdera vilken landningssida som ger bäst resultat enligt de uppsatta målen. Hos Webblandskapet hjälper vi till med landningssidor för att ta dina digitala marknadsföringsinsatser till nästa nivå!

Nyhetsbrev

Öka din försäljning och stärk din kundrelation genom effektiva nyhetsbrev. Nyhetsbrev är en kraftfull marknadsföringskanal när de används rätt och kan bidra till ökad försäljning. Skapa värdefullt innehåll som engagerar dina kunder och ger dem mervärde.

På Webblandskapet sätter vi högt fokus på att mäta och följa upp nyhetsbreven för att se effekterna. Genom uppföljning kan vi ta reda på vad som fungerar bäst och vad som behöver utvecklas. , vilket i sin tur möjliggör skapandet av nyhetsbrev som verkligen tilltalar och uppskattas av dina kunder.

Jag är intresserad av webbanalys

* Fältet är obligatoriskt