Lyckas bättre med nyhetsbrev - Webblandskapet

Guide

Lyckas med nyhetsbrev

Nyhetsbrev_landskap

Guide

Lyckas med nyhetsbrev

Nyhetsbrev_landskap

Nyhetsbrev kan vara en kraftfull marknadsföringskanal om de används rätt. För att dra nytta av deras fulla potential krävs att du förstår hur man skaffar prenumeranter, vad man ska inkludera i nyhetsbreven, hur man målgruppsanpassar dem och hur man följer upp för att mäta deras effektivitet.

Vi använder oss av Mailchimp där vi kan hjälpa till med enskilda insatser med att bidra med spårning och uppföljning. Vi kan även hjälpa ditt företag hela vägen från design till utskick. Boka ett möte med oss så kan vi komma fram till en lösning som passar dig och ditt företag.

Jobba med landningssidor som ger resultat!

Hur får du prenumeranter till ditt nyhetsbrev?

För att få ut något av ditt nyhetsbrev måste du först ha prenumeranter att skicka det till. Du behöver en målgrupp. Börja med att utvärdera de metoder du redan använder för att locka nya prenumeranter, och fundera på hur du kan utveckla dem för ökad synlighet och mer engagerande innehåll.

Gör det enkelt för besökare att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Använd dina sociala medier, hemsida och mejlsignatur för att uppmuntra dina kunder att upptäcka ert nyhetsbrev.

Men kom ihåg att alltid kräva samtycke för att lagra användares mejladresser och andra uppgifter som namn och organisation/företag. Samtycket behöver vara tydligt och frivilligt. Besökare behöver också göra ett aktivt val, det går inte att använda sig av förikryssade rutor eller liknande.

Börja med webbanalys!

Vad ska nyhetsbrev innehålla?

Innan du börjar skapa nyhetsbrev, överväg vad du vill uppnå med dem och vad dina målgrupper behöver och efterfrågar. Ditt nyhetsbrev bör erbjuda ett mervärde för dina prenumeranter, stärka ditt varumärke, bygga relationer och bidra med något värdefullt. Det handlar inte bara om att skicka rabatterbjudanden och kampanjer. Erbjud engagerande innehåll som ger läsarna råd och tips inom ditt område. Det visar din expertis och skapar intresse.

Efter flera utskick, analysera statistiken för att förstå vad dina läsare uppskattar. Vilka nyhetsbrev har högst öppningsfrekvens? Vilka länkar klickas mest? Vilket erbjudande lockade flest? Med denna insikt kan du planera kommande nyhetsbrev mer effektivt.

Hur ofta ska du skicka nyhetsbrev?

Balansera din närvaro med ditt mål att inte vara påträngande. Fundera på din målgrupps köpprocess och hur mottagliga de är för din information. Skapa en plan som passar både dina resurser och din målgrupp, och tänk på värdet du erbjuder prenumeranterna. En gång i veckan? En gång i månaden? En gång per kvartal? Anpassa frekvensen efter ditt företags behov.

Olika målgrupper och segmentering

Ditt företag riktar sig sannolikt till olika målgrupper beroende på produkter eller tjänster. Segmentering kan vara nyckeln. Anpassa ditt innehåll effektivt genom att dela in dina prenumeranter i olika grupper baserat på kategorier och preferenser. Detta skapar ett bättre arbetsflöde och ökar läsarens engagemang. Börja enkelt och utveckla segmenteringen allt eftersom.

Mäta och utveckla dina nyhetsbrev

För att se vilka resultat dina nyhetsbrev ger och vilka utvecklingar som behöver göras är det viktigt att du mäter dina insatser. Vi kan hjälpa dig att komma igång med mätning där vi dels kan titta på hur du får in nya prenumeranter men även vad som händer med de mailutskick som du gör. Här kan vi ta fram rapporter utifrån den statistik som vi samlar in och följa upp över tid för att optimera och utveckla era nyhetsbrev.

Några saker bör mätas är:

  • Var får du flest prenumeranter
  • Öppningsfrekvens av dina brev
  • Antal klick och var klickar läsaren
  • Delning i sociala medier

Genom att mäta och följa upp kan vi se vad vi ska satsa mer på och vad vi ska sluta med. Mätningen hjälper oss också att se vilka rubriker och ämnen som leder till klick och delning. Där kan vi se vilket innehåll som är populärt.

Lär dig mer om sökmotoroptimering!

Boka ett möte med oss!
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilka tjänster är du intresserad av?
Hur vill du helst bli kontaktad?