Drift och support - Tjänster - Webblandskapet

Drift och support

Vi hjälper dig även efter lanseringsdagen!

Drift och support

Vi hjälper dig även efter lanseringsdagen!

Vi som arbetar på Webblandskapet har lång erfarenhet av att producera och utveckla webbplatser. Under åren har vi satt oss in i våra kunders behov och har baserat på det satt ihop driftpaket som inkluderar alla väsentliga delar för att er webbplats ska fortsätta att leverera lika bra som när den byggdes. Det inkluderar bland annat SSL-certifikat, realtidsövervakning, dagliga backuper, snabba servrar och löpande uppdateringar.

Eftersom vi driftar webbplatser i de plattformar vi själva jobbar med vet vi vilka krav som ställs på webbutvecklingen. Vi tillhandahåller prestandaoptimerade paket som passar just era behov.

För oss är goda och långsiktiga relationer viktiga därför har vi tagit fram skräddarsydda supportavtal i form av en timbank. Tillsammans med dig som kund tar vi fram en planering för vårt samarbete.

Några av de saker som ingår i våra supportavtal är:

  • Förtur i supporten – vi avsätter tid för er!
  • Rabatterat timpris i en fast, förväntad månadskostnad
  • Aktiv utveckling gör att både ni, era besökare och sökmotorer blir mer nöjda!

Läs mer om anpassad support

Hjälper till med drift - blå

Drift, support och förvaltning

Med vårt förvaltningsupplägg ser vi till att sköta om din WordPress-sajt, WooCommerce-shop eller webbapp. Vi kallar det för driftpaket och driftpaketet är utformat efter dina specifika behov.

Våra webbutvecklare har stor vana och kunskap vid att anpassa efter dina behov och jobba med webbutveckling av olika webbplatser. Baserat på hur tung din webbplats är att driva och hur mycket besökare du får sätter vi upp en snabb webbserver och konfigurerar den för att prestera optimalt.

Tidtagarur i blåruta

Optimerade driftmiljöer

Att en webbplats laddas snabbt är otroligt viktigt. En stor del av hemsidas nya besökare lämnar webbplatsen direkt om man inte får se det man sökte tillräckligt snabbt, vilket i sin tur kan leda till att man placerar sig sämre i Googles sökresultat. Att kontinuerligt jobba med webbutveckling av webbplatsen är därför viktigt.

Våra olika driftmiljöer är speciellt framtagna för just de produkter vi arbetar med, vilket ger er ovanligt snabba laddningstider. Utöver rejält med hårdvaruresurser på varje server arbetar vi med object- och fullpage-cache, policys för lokal cache, CDN och olika typer av komprimering. Allt för att varje undersida ska ladda så snabbt som möjligt. För att hemsidans källkod ska kunna köras krävs ett flertal underliggande mjukvaror – dessa har vi valt med omsorg för att ge bästa prestanda för just den plattform din webbplats är byggd på.

Lär dig mer om kod - blå

Säkerhet

Vi ser till att er webbplats är up to date med relevanta säkerhetsuppdateringar. Utöver det ser vi till att nyttja lämpliga säkerhetspolicys och verktyg, som nedanstående exempel:

  • Aktivering av tvåfaktorsautentisering (2FA)
  • Vi tillåter inte enkla lösenord
  • Vi blockar tillfälligt användare som misslyckats med flera inloggningsförsök efter varandra
  • Vi tillåter inte kommunikation via FTP (eller andra okrypterade kanaler)
ADS och annonsering vit/blå

Realtidsövervakning

När er webbplats driftas i vår miljö ingår den även i vår realtidsövervakning. Vi använder ett system som med ett kort intervall kontrollerar att allt står rätt till på webbplatsen samt meddelar oss om något avviker. Skulle inte webbplatsen svara, använda onormalt mycket CPU, minne eller lagring så får vår supportavdelning direkt en varning och kan undersöka orsaken och ta nödvändiga åtgärder i de flesta fall innan någon hunnit märka att ett fel uppstått.

Ruta med WordPress-logga

Löpande uppdateringar

Fördelarna att arbeta med Open Source-plattformar i webbutvecklingen är många. I dag använder över 40% av världens hemsidor WordPress som plattform. Nackdelen med att använda världens största publiceringssystem är att säkerhetshålen upptäcks av hackare om man inte är försiktig.

Oavsett om din webbplats är byggd med WordPress eller någon annan plattform är det viktigt att alltid hålla sin webbplats up to date med uppdateringar. Både när det gäller källkoden och underliggande mjukvaror samt relevanta säkerhetslösningar. I våra driftpaket ingår att vi håller er webbplats uppdaterad med senaste versionen av både webbplatsen i sig, de plugin som används och underliggande mjukvaror på webbservern. På så vis säkerställer vi att eventuella säkerhetshål som upptäcks täpps till innan din webbplats riskerar ett intrång.

I driftpaketet ingår även att vi sätter upp en “stagingmiljö” för utveckling och test samt en “produktionsmiljö” för den publika webbplatsen. Då kan vi testa uppdateringar och tillägg i stagemiljön innan vi lanserar dem skarpt.

SEO-förstoringsglad med blåruta

SSL-certifikat

Du har säkert stött på webbplatser som visas med etiketten “Inte säker” bredvid adressfältet i webbläsaren. Det beror på att sidan saknar att giltigt SSL-certifikat. En webbplats utan SSL-certifikat förlorar i trovärdighet, besöksmängd och nu även i sökresultaten hos Google – därför är det viktigt att det alltid finns på plats.

SSL-certifikatet används dels för att säkra överföringen av data mellan besökarens webbläsare och webbserver men också för att visa för besökaren att man har nått den webbplats som den utger sig för att vara.

I våra avtal ingår hantering av SSL-certifikat, där vi också ser till att certifikatet är uppdaterat. Det som ingår i avtalet är ett s.k. DV-certifikat, önskas t.ex. ett mer avancerat EV-certifikat kan vi assistera med det också.

Läs mer om flytt - blå

Backup

Att det är viktigt med backup har nog inte undgått någon, men det är inte tillräckligt att veta att det finns en backup. Man behöver också veta hur man ska återställa precis den del som förlorats. Dessutom måste man vara trygg i att man når backupen när det värsta inträffat.

Beroende på vilken typ av webbplats vi driftar ser de tekniska lösningarna lite olika ut – men det generella upplägget är alltid detsamma: vi tar backup minst dagligen, vi sparar backuper lång bakåt i tiden (ca. 3-12 månader beroende på applikation) och vi lagrar alla våra backuper i en miljö helt skild från vår vanliga driftmiljö.

Skulle det värsta hända och en hel serverhall går ned kan vi återställa webbplatsen på en ny server någon annanstans. Men ett betydligt vanligare scenario är att en av våra kunder råkat ta bort eller ersätta någon data i sin webbapplikation utan att tänka sig för. Då kan vi oftast hjälpa till med att återställa precis den del som saknas, utan att behöva rulla tillbaka hela applikationen till ett tidigare stadie.

Brev i blåfärg

Anpassad support

Vi tycker det är jättekul att få arbeta nära våra kunder och vara med både att utveckla nya möjligheter men också i det löpande arbetet. Därför finns vi alltid tillgängliga för olika typer av supportärenden inom webbutvecklingen.

I våra driftavtal ingår löpande arbete som har med driftmiljön att göra (till exempel installation av löpande uppdateringar) men där ingår inte någon användarsupport på själva applikationen eller webbplatsen i övrigt.

Om du har ett återkommande behov av lite mer support och vill ha en jämn och förutsägbar månadskostnad så kan vi tillsammans sätta upp ett supportavtal där vi reserverar tid för just era ärenden. Supportavtalet består av en timbank där ni kan avropa tid flexibelt över året, men betalar samma summa varje månad. Dessutom får ni ett reducerat timpris. Timbanken är perfekt att nyttja till publicering av text och bild, löpande support och konsultation, arbetsmöten, projektledning och utbildning men även löpande utveckling av tilläggsfunktionalitet i mindre skala.

Har man istället ett mindre behov av support så arbetar vi mot löpande räkning.

Staplar i blå färg

Statistik & analys

Vi hjälper er med insamling av grundläggande besöksstatistik via Google Analytics samt kan bistå med förenklade rapporter över den statistik som är av mest vikt. Vi kan även bistå med uppsättning av utökad händelsespårning och e‑handelsdata mot Google Analytics, men även t.ex. Facebook, Instagram m.fl.

Licenser för premium-tillägg

Alla kunder som driftar sin webbplats hos oss får tillgång till ett noggrant utvalt sortiment med tillägg (t.ex. WordPress plugin) där vi handlar upp mängdlicenser som du sen får ta del av utan extra kostnad. Här ingår t.ex. ACF Pro, WPML och olika tillägg till WooCommerce.

Kontakta mig gällande drift och support

* Fältet är obligatoriskt

Eller hör av dig till oss på hej@webblandskapet.se