Optimera landningssidor för ökad konvertering

Guide

Landningssidor

Landningssidor

Guide

Landningssidor

Landningssidor

Landningssida används ofta inom digital marknadsföring och är en fristående webbsida som skapas för marknadsföring eller kampanjer. Det är den sida där en besökare landar efter att ha klickat på Meta-annons, Google Ads-annons eller liknande annonser. Det är utmärkt att använda sig av landningssidor när du vill fokusera på ett mål – det vill säga Call to Action, CTA.

Vad kan du använda en landningssida till? 

Gör ditt företag annonsering på Meta eller Google så är landningssida utmärkt att använda sig av. Vi sätter upp en sida dit trafiken från annonsen hamnar och sidan har ett syfte att konvertera besökare till köpare. Sidan har ett tydligt mål att leda till en konvertering som exempelvis köp, fylla i ett formulär eller kontakta dig genom att ringa. Landningssidor är också användbart kopplat till e-postutskick eller inlägg på sociala medier. 

Anpassade sidor för besökaren 

När du använder dig av specifika landningssidor blir det enklare att övertyga besökaren att utföra den åtgärd som du vill. Med hjälp av en specifik landningssida kopplad till annons på Meta eller Google kan du lyckas bättre hela vägen och få ökad konvertering. Istället för att besökaren ska komma in på din startsida kan du leda dem till en specifik sida där det främsta syftet är att konvertera besökaren till kund. 

Mätning och uppföljning

För att kunna följa upp effekterna av din annonsering räcker det inte med att titta på den statistik som Meta och Google kan erbjuda utan vi behöver ta det ett steg till. Många nöjer sig med att titta på länkklick, exponering av annonsen och all den information som går att få fram utifrån annonser. När du sätter upp landningssidor går det att ta ett steg till genom att ta tillvara på den data som du får från landningssidan. Här går det att titta på hur besökaren interagerar med sidan, hur många som besöker den och hur många som leder till konvertering. Det blir tydligt och du kan följa kundresan hela vägen. Använder ni er av nyhetsbrev är landningssidor effektivt att landningssidor och det blir enkelt att följa upp. 

Börja med nyhetsbrev!

A/B-testning av landningssida

Ett effektivt sätt att ta reda på vilken landningssida som fungerar bäst är att göra A/B-testning. Det innebär i praktiken att du jämför två olika versioner av sidan för att på det sättet se vilken som leder till bäst resultat. Genom att utföra ett A/B-testning går det att ta reda på vilka förändringar som leder till bättre resultat. 

För att utföra A/B-testning går du igenom dessa steg:

 • Sätt upp mål
  Som utgångspunkt vid testet behöver du sätta upp vilket mål du har med landningssidan. Vad ska sidan ge er, några exempel är ökad försäljning, fler prenumeranter av ert nyhetsbrev eller öka antalet klick och förfrågningar från kunder. Sätt upp ett tydligt mål.
 • Skapa två versioner
  Skapa två olika versioner av landningssidan där du gör skillnader i saker som rubrik, bildval eller färger. Gör inte för stora skillnader på sidan för det leder till att det blir svårt att titta på vad som faktiskt ledde till de resultat som du fick fram med testet.
 • Slumpmässig uppdelning
  När besökaren kommer till din landningssida ska de komma till de två olika versionerna och här ska de delas in i grupper. Den ena gruppen ska komma in till version A medan övriga ska komma till version B.
 • Utföra mätning
  Ta reda på hur väl version A och B presterar genom att mäta dem mot varandra. Här kan du titta på antalet konverteringar, klickfrekvens (CTR), tid på sidan och andra mätvärden och KPI:er som ni satt upp som parametrar i er digitala marknadsföring.
 • Analysera data
  Genom att jämföra den data som samlats in kring de olika versionerna kan du se vilken som presterat bäst utifrån de mål du satt upp.
 • Utse en vinnare
  Efter att du analyserat data och ställt de olika versionerna mot varandra går det att utse en vinnare. Den information som du får med dig kan du sedan omvandla till värdefulla insikter för att skapa en landningssida som levererar de resultat som ni önskar.

A/B-testning är effektivt att använda sig av för att optimera landningssidor. Det går att titta på olika faktorer som exempelvis rubriker, knappar, bilder, färger och layout. Dock är det viktigt att du utför testet i små steg för att kunna ringa in vilka skillnader som påverkar resultatet.

Med hjälp av testet kan du på ett effektivt sätt ta reda på vilken version som faktiskt ger bäst resultat, utan att du går på magkänsla eller på chans. Här får du svart på vitt vad som faktiskt funkar. 

Nå fler kunder med sökmotoroptimering!

På Webblandskapet kan vi hjälpa ditt företag med att ta fram landningssidor och erbjuder uppföljning. Har du gjort annonser men tycker inte att det ger det resultat som ni önskar, kanske kan rätt landningssida hjälpa er. Kontakta oss så pratar vi mer!

Boka ett möte med oss!
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilka tjänster är du intresserad av?
Hur vill du helst bli kontaktad?