Guide: Digital analys av din webbplats

Guide

Uppföljning av webbanalys

Digital analys

Guide

Uppföljning av webbanalys

Digital analys

Digital analys handlar om att mäta, analysera och följa upp det digitala landskapet. Med all data som samlas in kan du på ett enkelt sätt göra din webbplats bättre och mer användarvänlig. Digitalt går det att testa sig fram och på det sättet optimera sin webbplats och förbättra användarupplevelsen. Genom digital analys, även kallat webbanalys, och uppföljning går det att skapa en större förståelse för dina besökare. All den information som samlas in kan bli överväldigande om du inte vet hur den ska användas och hur det går att tolka data.

Vi på Webblandskapet har samlat några viktiga insikter kring varför det är värdefullt att göra digital analys. Vi delar med oss av några tips som du kan tänka på. Viktigast av allt är att du kommer igång med spårningsverktyg för din sajt för att börja samla in onlinedata. Verktyget samlar in data som ligger till grund för de webbanalyser som går att utföra.

Vad är digital analys / webbanalys?

Grunden i digital analys och webbanalys handlar om att samla, rapportera och analysera den data som besökare på en webbplats ger genom sitt besök. Med hjälp av de analyser som görs går det att förstå webbplatsbesökaren bättre och hur de interagerar med webbplatsen. Det går att tyda besöksmönster och kolla besöksstatistik på din sajt över tid.

Den digitala analysen ger insikter i hur dina besökare beter sig på webbplatsen, insikter som går att ha med sig arbetet med att optimera din webbplats. Exempelvis kan du hitta svar på vad det är som gör att besökaren har svårt att hitta på sidan eller fastnar på sidan.

Med hjälp av analysen kan du hitta utvecklingsområden på din webbplats och skapa en bättre användarupplevelse. Genom att ta reda på hur webbplatsbesökaren rör sig går det att förbättra sajten, och dessutom följa upp vad insatserna du gör ger för effekter.

Vi hjälper dig med webbanalys!

Hur gör man en webbanalys?

För att kunna utföra en webbanalys på korrekt sätt krävs ett spårningsverktyg som sätts upp på din webbplats. Google Analytics är ett populärt webbanalysverktyg som många använder sig av i dagsläget. Det är också det verktyget som vi på Webblandskapet jobbar med idag och har störst kunskap kring. Ett annat verktyg som fler och fler börjar använda sig av är Motomo. Ytterligare några verktyg för webbanalys är Kissmetrics och Adobe Analytics.

När spårningsverktyget är uppsatt på webbplats kommer den börja samla in data som sedan går att analysera. All data som samlas in kan lätt bli överflödig när man inte har grepp om vad som är relevant att titta på och vilket värde det ger för dig och ditt företag. Vi kan hjälpa dig att tolka data och ta fram värdefulla rapporter.

Det är först när du kan förstå och analysera data som webbanalys kan bidra med värde för ditt företag. Att omvandla all information till något kraftfullt är svårt och kräver kunskap.

Varför är det viktigt med webbanalys?

Som företagare vill du lära känna dina kunder för att kunna möta deras behov och önskemål. Med hjälp av webbanalys kan du få en ökad förståelse för dina kunder genom att se hur de interagerar med din webbplats. Här ges stora möjligheter att tolka besöksmönster för de som besöker din sajt. Vi hjälper dig att förstå vad all information säger och hur vi kan använda oss av den på ett bra sätt. Allt detta kan ge dig insikter som ditt företag kan ha med sig när ni ska fatta viktiga beslut för framtiden.
Våra bästa tips för att komma igång!

Några frågor som digital analys / webbanalys kan ge svar på:

  • Hur rör sig besökaren på din webbplats? 
  • Vilka kanaler och plattformar kommer din besökare ifrån? 
  • Vilket innehåll på din sajt ger flest besök? 
  • Hur länge stannar besökare på din webbplats?
  • Vilken konverteringsgrad har du på din sajt? 
  • Hur många besökare har din sajt haft senaste månaden? 
  • Vad ska vi göra för att öka konvertering på sidan?

Vad ger webbanalys för värde till ditt företag?

Webbanalys är viktigt eftersom att det hjälper dig att förstå dina besökare på sajten och gör det lättare för dig att skapa en bättre användarupplevelse. Genom att skapa större förståelse för dina besökare kan du bestämma hur du kan göra din webbplats bättre utifrån de mål du har.

Utifrån de mål du har med din sajt kan du använda dig av webbanalysen för att på ett lättare sätt se vad du behöver göra för att nå målet. Vill du att besökare ska genomföra ett köp men försvinner på vägen innan de genomför köpet? Med webbanalys går det se hur många som droppar av på vägen och hitta lösningar för att de inte ska försvinna.

Ett annat exempel är att du vill få in offertförfrågningar från kunder via din webbplats men det är få som hittar fram till formuläret på sidan. Genom att ta hjälp av webbanalys kan du få svar på vad det  är som gör att få kunder hittar fram på sidan.

KPI:er inom webbanalys

Att skapa en bättre användarupplevelse kommer öka konverteringsgraden och lönsamheten för ditt företag. Webbanalys är användbart för att förbättra användarupplevelsen, här får du insikter och information som annars hade varit svårt att samla på dig. Det kan även öka lojaliteten hos dina besökare.

Beroende på vilken typ av webbplats och företag du har kan webbanalys användas på olika sätt samt ge olika värde. Du kan läsa mer om olika typer av webbanalyser och lär dig mer om vad KPI:er är här.

Vilka webbanalysverktyg finns det?

För att kunna utföra en webbanalys används olika typer av spårningsverktyg och analysprogram. Google Analytics är det verktyg som de flesta företag använder och är ett gratisverktyg. Det finns motsvarande verktyg som exempelvis Motomo och Adobe Analytics.

Hur utförs A/B-testning?

Ett vanligt sätt för att ta reda på vad som fungerar bäst på en webbplats är att utföra ett A/B-test. För att exempelvis kunna utvärdera en landningssida tas två olika alternativ på utseende och de ställs mot varandra. Besökaren kommer slumpvis hamna på sida A eller B. Sedan kan du se vilka av dessa sidor som genererar bäst resultat utifrån det mål som du hade med sidan.

Digital analys och webbanalys handlar om att prova sig fram för att hitta det som ger bäst resultat. Här är A/B-testning ett effektivt sätt att kunna förbättra sin webbplats. Målet är att optimera din webbplats mot att nå så hög konverteringsgrad som möjligt.

Vi erbjuder olika paket inom digital analys

Dags för ett nytt projekt?

* Fältet är obligatoriskt