Arbetets museum - Webbapp
Arbetets museum

Referenscase: Webbapp

Arbetets museum

Arbetets museum i Norrköping har det viktiga uppdraget att främja museiverksamheten för Sveriges ca 1500 arbetslivsmuseer. Det är arbetslivsmuseernas jobb att presentera industrisamhällets kulturarv och att dokumentera arbetarklassens minnen och levnadsförhållande genom tiderna.

Arbetets museum behövde ett nytt databassystem där information om de svenska arbetslivsmuseerna kunde samlas. Systemet behövde vara snabbt nog för att kunna hantera den omfattande mängden information effektivt. Det behövde också underlätta personalens dagliga arbete genom att presentera informationen på ett användarvänligt sätt med många alternativ för att söka, filtrera och sortera. Dessutom behövde personalen enkelt kunna exportera önskad information från databasen på ett smidigt sätt. Därför byggde vi åt museet en webbapp – från grunden, utan mallar eller onödiga tredjepartslösningar – för att kunna säkerställa att påverkan på prestandan förblev minimal.

Eftersom systemet är byggt helt från grunden utifrån kundens behov så är möjligheterna att utöka denna oändliga – det är bara fantasin som sätter gränsen! I Arbetets museums fall så utökades den grundläggande hanteringen av museernas information med en bilddatabas, arkivförteckning och en databas över Ewert Karlssons konstverk. Systemet kompletterades också med ett öppet API som används på flera webbplatser för att hämta ut utvald information direkt från databasen, så att man kan nyttja den även till andra plattformar.

Se våra andra referenscase