Underbiträde - Webblandskapet

Underbiträde

Underbiträde

För att tillhandhålla en så bra tjänst som möjligt använder vi oss av några så kallade Underbiträden. Dessa är:

Digital Ocean

Servrar. E-post-utskick. (Persondata lagras)

Zoezi

Kunddatabas, fakturahantering. (Persondata lagras)

Gitlab

Utvecklings- och ärendehantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Google

E-post, dokumenthantering (Persondata kan lagras beroende på vad som skickas)

Bankgiro

Autogiro- och bankgiroinbetalningar (Persondata, personnummer och kontouppgifter)

Swedbank

För hantering av BankID

Integrationer

Vi integrerar även mot andra tjänster på kundens beställning men det kräver att kunden har avtal/konto från den leverantören.

Exempel på tjänster vi integrerar mot

Stripe, Nets, Klarna, Swish, Mailchimp, Facebook, Instagram, LinkedIn