Underbiträde - Webblandskapet

Underbiträde

Landskapsbild

Underbiträde

Landskapsbild

För att tillhandhålla en så bra tjänst som möjligt använder vi oss av några så kallade Underbiträden. Dessa är:

Digital Ocean

Servrar. E-post-utskick. (Persondata lagras)

Flywheel

Servrar. E-post-utskick. (Persondata lagras)

Wasabi

S3-Lagring av backuper. (Persondata lagras)

Zoezi

Kunddatabas, fakturahantering. (Persondata lagras)

Bokio

Kunddatabas, fakturahantering. (Persondata lagras)

Gitlab

Utvecklings- och ärendehantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Teamwork

Avtal- och ärendehantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Clockify

Ärendehantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Bitbucket

Webbutvecklingshantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Adobe

Skissshantering (Persondata kan lagras beroende på vilken information ärendet kräver och vad som skickats till oss)

Google

E-post, dokumenthantering (Persondata kan lagras beroende på vad som skickas)

Hiver

E-post och kommunikation (Persondata kan lagras beroende på vad som skickas)

Bankgiro

Autogiro- och bankgiroinbetalningar (Persondata, personnummer och kontouppgifter)

Integrationer

Vi integrerar även mot andra tjänster på kundens beställning men det kräver att kunden har avtal/konto från den leverantören.

Exempel på tjänster vi integrerar mot

Stripe, Nets, Klarna, Swish, Mailchimp, Mailgun, Brevo, Facebook, Instagram, LinkedIn

Webblandskapet integrerar även mot andra plugin och program vid specifika behov.