Swish betalning i Pyramid - Integration - Tjänster - Webblandskapet

Betallösning med Swish direkt i Pyramid

Betallösning med Swish direkt i Pyramid

Fler och fler använder sig av Swish som betalning. För att möta deras behov har vi byggt en integration för att göra betalning, återbetalning och utbetalning enklare. Fram tills nu har Pyramid saknat en API-integration med Swish, men genom vår smarta lösning blir betalningsprocessen enkel och passar perfekt för dig som vill kunna hantera olika typer av Swish-betalningar direkt i Pyramid.

I Sverige är det 8 miljoner användare av Swish där hälften görs till företag. 64% av de tillfrågade ser just smidig betalningslösning som något de förknippar svensk e-handel jämfört med att handla på utländska sidor. Därför är det viktigt att just din e-handel också har bra lösningar på plats för att kunden inte ska välja någon av dina konkurrenter nästa gång de handlar.

Målet med integrationen är att göra betalningsprocessen smidigare samtidigt som den underlättar flödet från köp till utleverans från lager. Det ska också underlätta administrativa arbetet med faktura och kvitto till kunden. När systemen pratar med varandra sker allting automatiskt och du slipper hantera manuella avstämningar.

Funktionalitet som erbjuds

För att möjliggöra hantering av Swishbetalningar erbjuder vi en brygga som tar hand om kommunikationen mellan Pyramid och Swish:s API. Bryggan har stöd för följande transaktioner:

  • Ta betalt – Dina kunder kan enkelt göra betalningar genom Swish. Något som kommer göra det enklare för kunderna och ge möjlighet till fler betallösningar när de kommer till kassan.
  • Återbetala – Direkt via Swish kan du göra återbetalningar vilket underlättar för din verksamhet när något blivit fel.
  • Betala ut – Förenkla hanteringen av utbetalningar till kunder eller personal genom att betala ut direkt via Swish.

Vad behövs för att sätta igång integrationen?

Vår Swish-brygga är en färdig produkt som erbjuds som en prenumerationstjänst. Vi tar hand om drift och löpande underhåll åt er.

För att bryggan ska fungera krävs programkod i er Pyramid som lämnar signaler till bryggan när transaktionerna mot Swish ska utföras. Denna insats utförs av er Pyramid-återförsäljare utifrån dokumentation som vi bistår med.

Kontakta mig gällande Swish för Pyramid

* Fältet är obligatoriskt