Punchout - Hemsidor och e-handel - Tjänster - Webblandskapet

Punchout

Landskapsbild för pyramid e-line_2

Punchout

Landskapsbild för pyramid e-line_2

En punchout-lösning förenklar och säkrar beställningsprocerduren för kunder i din webshop. Ofta är det något som lite större kunder kräver att du som leverantör erbjuder för att säkerställa att deras inköpsprocess fungerar som de tänkt sig.

Vad är då en punchout-lösning?

Med en punchout-lösning sätter vi upp automatiserad kommunikation mellan din webshop och din kunds affärssystem.

Kort sammanfattat ser flödet ut så här:

  1. En användare hos din kund inleder köpet i sitt eget affärssystem genom att leta fram er som leverantör
  2. Användaren klickar på en knapp i affärssystemet och blir då automatiskt inloggad i din webshop (utan att behöva komma ihåg några inloggningsuppgifter)
  3. Användaren handlar sen i din webshop som vilken kund som helst och bygger upp sin varukorg
  4. När användaren går till kassan visas inga betalningsmetoder, utan istället enbart en knapp för att slutföra köpet
  5. När användaren klickar på knappen skickas användaren tillbaka till sitt affärssystem. Parallellt skickas all orderinformation från din webshop till kundens affärssystem. Här ingår information om vilka artiklar som beställts, pris i rätt valuta osv – men också särskild information som er kund önskar (t.ex kundens egna artikelnummer, UNSPSC-koder och liknande).
  6. I kundens affärssystem ska nu inköpet attesteras av en inköpsansvarig. När köpet är attesterat skickas en inköpsorder automatiskt från er kunds affärssystem till din webshop eller direkt till ditt affärssystem, inkl. ev. extra information som kundens affärssystem fyllt på med.

Vi har implementerat punchout-lösningar enligt flera olika standarder, där de vanligaste är:

  • cXML som används av t.ex. Coupa och Ariba
  • OCI som används av t.ex. SAP och Microsoft Dynamics

Intresserad? Kontakta oss!