Variantartiklar i WooCommerce - Guide - Webblandskapet

Guide

Variantartiklar

Guide

Variantartiklar

Variantartiklar används när det finns produkter som kommer i olika versioner, exempelvis med olika färger, material eller storlekar. För att särskilja de olika varianterna används attribut, vilka kan vara antingen produktspecifika eller generella för hela webbshoppen.

Som exempel går denna guide igenom hur man lägger till en t-shirt som finns i flera färger och storlekar till försäljning.

Det finns olika produkttyper i WooCommerce, exempelvis enkel produkt och variabel produkt

Skapa variabel produkt

För att skapa en variantartikel skapar du en ny produkt eller redigerar en redan existerande. Under Produktuppgifter väljer du sedan Variabel produkt.

Till skillnad från en Enkel produkt så anger man inte priset under Allmänt, utan detta görs på varje enskild variantartikel. Däremot ställs momsstatusen in för hela artikeln, istället för de enskilda varianterna.

För att specificera vad som skiljer de olika varianterna används så kallade attribut.

Adminsidan där man lägger till attribut för hela webbshoppen

Att skapa generella attribut

Attribut som är generella för hela shopen skapas i adminvyn under Produkter – Attribut.

Lägg till ett attribut i fälten till vänster och klicka sedan på lägg till attribut. Här har du också möjlighet att välja i vilken ordning de olika alternativen ska visas på produkten senare. Genom att välja Egen ordning kan man själv sortera ordningen alternativen ska visas.

Visar var man lägger till termer för ett visst attribut

När ett attribut har skapats klickar man på Konfigurera termer för att skapa de olika variantalternativen.

Attribut kan läggas till så de kan återanvändas för hela shopen

Lägg sedan till de olika variantalternativen.

Det går att dra i attributen för att byta plats på ordningen de visas i.

Genom att dra i de tre strecken på varje variant kan man skapa en egen sortering på de olika variantalternativen, om man valde Egen ordning på attributets sortering.

Visar var man lägger till attribut som är aktuella för hela shopen på en specifik variantartikel

På produktens sida syns därefter de generella attributen. Värdena som står i den vita rutan är de som kommer appliceras på produkten. Alla värden på attributet måste inte användas på en specifik produkt.

För att attributet ska användas för variantartiklar kryssar man i Används för varianter och sparar attributet. Om det finns flera olika attribut men alla inte ska användas kryssar man bara för de aktuella attributen.

Visar var i WooCommerce man lägger till produktspecifika attribut

Att skapa produktspecifika attribut

För att skapa produktspecifika attribut går man till rutan Produktuppgifter på produktsidan. För att skapa ett eget produktattribut tycker man på Lägg till bredvid Eget produktattribut.

Produktspecifika attribut skrivs in under fliken attribut separerat med ett |-tecken

Fyll i namnet på attributen och de olika värden/varianter som är aktuella. Värdena separeras med |. Glöm inte kryssa i Används för varianter och spara.

Visar hur man lägger till en enskild variant eller varianter från alla tillgängliga attribut

Skapa varianter

Under varianter finns en dropdownmeny där man kan välja att lägga till alla varianter manuellt eller att skapa varianter från alla attribut. Om man vill använda någon form av lagerhantering måste alla kombinationer av varianter läggas till, då passar det att skapa varianter från alla attribut. Om ingen lagerhantering används trycker man på Lägg till variant och Kör.

I WooCommerce kan man välja att alla varianter av en variantartikel får samma inställningar

Ingen lagerhantering, ingen prisskillnad

Efter man har lagt till varianten dyker ett alternativ upp där de båda attributen står angivna som Vilken som helst av [attribut]. Om alla varianter ska ha samma pris och lagerhantering inte ska användas så används denna typ av variant.

Öppna varianten genom att klicka i den röda rutan.

Om alla varianter av en variantartikel ska ha samma pris går det att ställa in i WooCommerce

Lägg till priset genom att skriva i ordinarie pris och eventuellt reapris. Glöm inte spara.

Lägger man till variantartiklar utifrån flera attribut kan det bli många kombinationer

Lagerhantering och/eller prisskillnad

Om lager ska hanteras behöver alla separata varianter finnas specificerade. Det gäller också om någon variant ska ha ett avvikande pris, fraktklass eller dylikt. Genom att välja alternativet Skapa varianter från alla attribut så skapas alla kombinationer av attribut som är möjliga. I detta fallet, med tre olika storlekar och sex färger, finns det arton olika varianter på t-shirtar.

Pris kan ställas in för en enskild variant av variantartiklar i WooCommerce

Fyll i det aktuella priset för varje variant och spara.

Variantartiklar i WooCommerce kan hantera lager per enskild variant

Om lager ska hanteras, kryssa i hantera lager och fyll i hur många produkter som finns i lager, samt välj om restnoteringar ska tillåtas eller inte.

Detta måste göras för alla enskilda varianter.

Du kan också fylla i artikelnummer för de olika varianterna.

Glöm inte spara!

Skript kan köras för att ändra inställningarna på flera variantartiklar åt gången i WooCommerce

För att slippa göra all inmatning, exempelvis prisinmatning, manuellt kan man i dropdownmenyn göra val som kommer appliceras på alla varianter av produkten.

Genom att välja Ange ordinarie priser och sedan klicka på Kör anger man priset för alla varianter.

Ange ett värde för flera variantartiklar på samma gång

Fyll i priset i popup-rutan.

Markering var man fyller i variantartiklars pris i WooCommerce

Alla varianter får då priset som skrevs i popupen.

Glöm inte spara!

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer hjälp!