Lägga till produkter i WordPress - Guide - Webblandskapet

Guide

Lägga till produkter i menyn

Guide

Lägga till produkter i menyn

Gå till vyn för Utseende >> Anpassa

I adminpanelen kan man anpassa hemsidans inställningar under Utseende, Anpassa

Välj Menyer.

I Anpassa-menyn kan man göra allmänna ändringar för hemsidan, exempelvis ändra menyerna eller bestämma vad som ska visas som startsida

Välj den meny som du vill redigera (ofta finns bara en meny).

Välj vilken av sidans menyer som ska redigeras i listan Menyer

Scrolla längst ner under alla befintliga menyposter, välj + Lägg till val.

För att lägga till fler länkar i menyn trycker man på Lägg till val

Välj den kategori som den post du vill lägga till tillhör, t.ex. Produkter. Välj den post du vill lägga till.

Listan till höger visar olika typer av menyposter som man kan lägga till, exempelvis länkar till sidor, inlägg eller produkter.

Posten du valt hamnar då sist i befintlig meny. Dra och släpp på önskad position, både i höjdled (menyordning) och sidled (för huvudmeny placera längst till vänster (t.ex. “Shop” i bilden nedan), för undermeny förskjut till höger (t.ex. “Ergo Cruzer 1” i bilden nedan)).

Nya menyposter hamnar sist i listan, men kan flyttas genom att man klickar och drar dem till rätt position i ordningen

Klicka Publicera när du är nöjd med justeringarna av menyn.

Tryck på publiceraknappen för att ändringarna ska gå live