Lägga till översättningar i språkstöd - Guide - Webblandskapet

Guide

Så lägger man till översättningar i språkstöd

Guide

Så lägger man till översättningar i språkstöd

Efter att vi har installerat och aktiverat språkstödet WPML på er webbsida är det möjligt att lägga in översättningar. För varje del av innehållet webbsidan så som sidor, menyer, widgets, produkter etc kan det skapas en motsvarighet för varje språk.

Lägg in översättningar på sidor och i widgetar

I huvudmenyn i admin-verktyget läggs ett språkval till där du kan växla mellan de språk du valt att ha din sida på.

I den svarta menyn överst i admin-verktyget kan man växla mellan olika installerade språk

Allt innehåll behöver manuellt läggas in på det nya språket för att finnas med på sidan. I översikten för Sidor visas en kolumn för varje ytterligare språk (engelska i exemplet nedan), med symboler plustecken (lägg till) eller penna (redigera) för varje sida. De sidor som visas i översikten är de som finns för det aktuella språket, dvs det språk som är valt högst upp i huvudmenyn (se föregående bild).

Symbolen med pennan betyder att sidan redan finns och kan redigeras. Symbolen med plustecknet betyder att sidan inte finns men kan läggas till genom att klicka på symbolen.

I sidöversikten kan man se vilka sidor som har översättningar

Sidor på det nya språket kan också läggas till från högermenyn som visas när man är inne på en sida under fliken Språk.

I högerspalten i sidredigeraren kan man välja att lägga till en översättning av sidan

Ofta vill man göra en kopia av den befintliga sidan och därifrån lägga in översättningarna. Välj då Kopiera innehåll från [det språk sidan byggts på] (svenska i detta exempel).

I den högra spalten finns alternativet att kopiera innehållet från en redan skapad sida på ett annat språk

Menyer får också en motsvarighet för varje språk. Växla mellan språken och spara menyer för varje nytt språk. Du kan antingen lägga till menyposterna manuellt eller välja funktionen Synkronisera menyer mellan språk.

Det går att skapa separata menyer för olika språk

För Widgets (som används för innehållet i sidfoten) kan du välja för vilka språk en widget ska visas. Skapa därför en widget på samma position per språk och välj för vilket språk respektive widget ska visas.

Under Utseende, Widgetar kan du lägga till översättningar för innehållet i sidfoten

Lägg in översättningar i webbshopen

För att hantera översättningar av allt som hör till webbshoppen går du in under WooCommerce –> WooCommerce Multilingual. Där finns alla produkter, kategorinamn etc fördelat på flera flikar. Precis som för annat innehåll visat tidigare i denna guide behöver varje innehåll skapas upp på det nya språket.

Under WooCommerce Multilingual kan du lägga till översättningar till dina produkter

För översättning av Produkter kan du antingen direkt fylla ny information i varje fält eller först välja att kopiera innehåll från befintligt språk genom Copy all fields from original/Kopiera alla fält från original.

Det går att kopiera alla fält från originalspråket till det nya språket