Kyrktak - Webbapp tidrapportering
kyrktak_Galaxy S20 Ultra
Slide
previous arrow
next arrow

Referenscase: Webbapp

Kyrktak

Kyrktak är ett företag som brinner för kulturhantverk. De arbetar med nyläggning och underhåll av spåntak på framför allt kyrkor, slott och herrgårdar. De använder traditionella material med yrkesskicklighet och kulturhantverk är deras grej! Bland deras kunder finns Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Nordiska museet, men även privatpersoner.

I Kyrktaks arbetsuppgifter ingår att genomföra och dokumentera riskanalyser och inspektioner. Fram till nu har dessa dokumenterats på pappersblanketter, vilket är jobbigt att både distribuera och administrera – framförallt när företagets medarbetare är spridda över hela landet. Därför kom Magnus och Love till oss med en önskan om att ersätta detta med en app som alla medarbetare kan nå från sin mobiltelefon och där allt som matas in samlas ihop i en central databas så att all information finns snabbt tillgänglig och sparas säkert. Varje riskanalys eller inspektion som genomförts ska också generera en PDF med en sammanställning prydligt publicerat efter en bestämd sidmall och skickas via e-post direkt till kunden.

I takt med att lösningens styrka blev uppenbar växte projektet till att omfatta ytterligare funktioner för att samla in all information som önskas under deras arbete. Utöver dynamiska formulär för riskanalyser och inspektioner tillkom önskemål om att samla in dagboksanteckningar, fotografier från respektive sajt samt tidrapportering. Dessutom lades vikt vid att appen måste fungera lika bra med, som utan, internetuppkoppling. Mycket av arbetet sker där mobiltäckningen är skakig och det är viktigt att det inte finns några hinder till att genomföra rapporteringen direkt.

Ytterligare ett önskemål som tillkommit under senare delen av projektet är möjligheten att dela med sig av utvalt innehåll till olika samarbetspartners. Kyrktak kan per projekt ge läsåtkomst av visst innehåll till kunden, underleverantören eller tillsynsmyndigheten.

För att fylla alla Kyrktaks önskemål, med snabb leverans och inom budget valde vi att utveckla en webapp med två separata användargränssnitt tillsammans med en relationsdatabas och ett API.

Det primära användargränssnittet är den webapp som brukas av varje medarbetare ute på uppdrag. Det är byggt helt i javascript och nyttjar bl.a. localStorage och IndexedDB för att lagra all information som krävs för att appen ska fungera utan internetanslutning. Även bildskalning sker lokalt i appen för att de foton som tas ska kunna lagras i den lokala databasen i mobiltelefonens webbläsare och rymmas fram till dess att appen får internetåtkomst och kan skicka in datan till den centrala databasen. Enbart W3C-standarder nyttjas vilket gör att appen fungerar lika bra oavsett om användaren har en iPhone eller kör Android. Det fungerar även bra att använda en dator eller surfplatta.

Tillsammans med detta byggde vi ett separat användargränssnitt för administration av databasen. Här kan personalen på kontoret hantera vilka medarbetare som ska ha tillgång till vad, göra utdrag och sammanställningar av tidrapporter och dagboksinlägg samt plocka fram de PDF:er som genererats för de riskanalyser och inspektioner som genomförts.

API:et är det knyter allt samman och tillgängliggör databasens innehåll till appen på ett säkert sätt, där all informationsöverföring loggas.

Se våra andra referenscase

“Att vi kan bygga på med nya funktioner eller lösningar i appen har varit väldigt smidigt med den lösningsorienterade supporten från er på Webblandskapet.”

Love Edling
Projektansvarig, Kyrktak