Profina - API integration Zoezi
profina

Referenscase: Zoezi API integration

Profina

Profina är ett av Sveriges ledande inkassoföretag och en samarbetspartner att lita på. De har specialiserat sig på kundanpassade lösningar utifrån principen att både företag och individer är unika. Med personlig handläggning bemöter de sina klienters kunder som om de vore deras egna. De besitter både hög kompetens och stor erfarenhet och vi nyttjar dem med glädje själva i de fall vi har behov av inkasso.

Profina hade inledningsvis behov av en integration mellan sitt inkassosystem och affärssystemet Zoezi MyBusiness, men så fort vi påbörjat arbetet med integrationen insåg de vinsten i att göra lösningen tillräckligt generell för att stödja integration även mot andra system. Därmed omvandlades plattformen till något vi kallar API Connector, en integrationsplattform som idag kan knyta samman ett antal olika system (bl.a. finns stöd för Microsoft Business Central och Biluppgifter). API Connector hämtar uppdrag från Profinas system och lämnar tillbaka den efterfrågade informationen, eller bevakar olika klienters affärssystem för att meddela Profina när en intressant händelse inträffat så att Profinas handläggare kan ta rätt aktion direkt.

Vi är både glada och stolta över vårt givande samarbete och ser fram mot att vidareutveckla plattformen vidare för att möta nya behov och önskemål!

Se våra andra referenscase