Frigoscandia - Effektivisering av EDI-flöde
Frigoscandia

Referenscase: Integration

Frigoscandia

Frigoscania är ett logistikföretag som jobbar med tempererade transporter med frystransporter, infrysning och fryslagring. Huvudkontoret har de i Helsingborg.
De har en lång och anrik historia från mitten av 50-talet då de nådde samtliga svenska orter med specialkonstruerade järnvägståg som tillsammans med sina bilar kommunicerade “Lagrar kallt och fraktar överallt”, då under namnet Helsingborgs fryshus. Frigoscania lanserades för första gången 1962, då som ett dotterbolag med siktet inställt på en europeisk satsning.

Frigoscandia erbjuder olika typer av e-tjänster till sina kunder via sin hemsida. En av dessa tjänster är att via ett EDI-flöde kunna skicka in bokningar för transporter. Detta flöde är XML-baserat och följer GS1-standarden som transportbranschen använder sig av. Denna tjänst har ibland upplevts som svår att använda och felaktiga bokningar har uppstått.

När nya kunder sätter upp flödet händer det återkommande att XML-strukturen avviker från GS1-standarden, vilket kan ta lång tid att identifiera manuellt. Det går dessutom åt mycket kommunikation för att förklara var felet är och hur datan ska presenteras för att vara korrekt enligt mall. Därför tog vi tillsammans med Frigoscandia fram ett webbaserat valideringsverktyg där nya kunder kan testa sina filer innan flödet driftsätts.

Som grund för valideringen används GS1:s XSD-filer. Dokumentet laddas upp och om det är fel i dokumentet eller att uppgifter saknas ger det detaljerade felmeddelanden eller varningar med vad som inte överensstämmer med GS1-standarden.

Med den validering som vi har satt upp blir processen effektivare samtidigt som det hjälper slutkunden att identifiera och rätta till eventuella felaktigheter eller avvikelser. Det i sin tur leder till att det sparar tid och resurser för både Frigoscandia och deras kunder.

Se våra andra referenscase