Webbanalys - Spårning Google Analytics - Webblandskapet, webbyrå i Norrköping!

Webbanalys

Spårning med hjälp av Google Analytics och Search Console

Landskapsbild för spårning av Google Analytics

Webbanalys

Spårning medhjälp av Google Analytics och Search Console

Landskapsbild för spårning av Google Analytics

Att spåra, mäta och optimera är avgörande för att driva framgång för ditt företag. Det finns flera verktyg som kan hjälpa dig med spårning, till exempel Google Analytics, Google Search Console och Meta Pixel. 

Med hjälp av spårning kommer vi kunna följa upp effekterna av de insatser som du gör på din webbplats. Utan spårning står vi utan svar på avkastningen av tid och pengar som investeras – vilken insats var det som gav faktisk effekt och vilken insats kostade mer än den gav? För att göra dataanalysen meningsfull är det viktigt att samla in och spåra relevant data och sedan göra en analys för att dra nytta av den insamlade informationen.

Spårning med Google Analytics_3

Guidning i rätt data

När det kommer till dataanalys är grunden att samla in och spåra den data som ligger i ert intresse att titta på. Efter att ha samlat in data gäller det att veta vad vi ska titta på och göra en analys kring siffrorna. Använder du all den information som du fått in på rätt sätt blir det kraftfullt och användbart och ditt företag kan få stor hjälp att fatta rätt beslut för hur ni arbetar framåt.

Mängden data som samlas in kan lätt bli överväldigande och det kan vara svårt att vet vad som är relevant och viktigt att titta på. Vi på Webblandskapet är här för att guida dig och hjälpa till att identifiera vilken information som är mest relevant och användbar för ditt företag. Vi anpassar också taggar och rapporter för att ge dig en överblick av de nyckeltal (KPI:er) som är viktiga för dig och ditt företag.

Spårning med Google Analytics_4

Optimera med hjälp av verktyg

Utifrån era behov tar vi upp relevanta taggar och presenterar passande rapporter för uppföljning. För oss är det viktigt att du och ditt företag kan få en bra överblick och få fram rätt data som kan ligga till grund för er när ni ska fatta viktiga beslut för framtiden. Vi stämmer även av vilka nyckeltal och KPI:er som är viktiga för dig och ditt företag.

Insamling av data är inte bara viktig för beslutsfattande utan också för att optimera och utveckla ditt arbete. Vi erbjuder hjälp med spårning genom verktyg som eCommerce Tracking, Facebook Pixel och Hotjar. Genom att samla in rätt information från besökarna på din webbplats kan vi hjälpa ditt företag att växa och utvecklas.

Spårning med Google Analytics_2

Steg-för-steg i webbanalys

 • Insamling av data
  Genom att använda sig av ett analysprogram samlas data in och vi kan skapa en bättre förståelse för kunderna.
 • Behandling av data
  När vi har gjort en uppsättning i analysprogrammet får vi in den data som är intressant för dig och ditt företag.
 • Sätta upp KPI:er och mål
  För att den data som vi samlat in ska vara relevant, och inte bli överväldigande, sätter vi upp KPI:er och mål helt utifrån era behov. Vi presenterar även olika förslag på KPI:er och nyckeltal som vi anser är relevant för dig och ditt företag.
 • Ta fram strategier
  Med hjälp av data, de KPI:er vi satt upp och målen som du och ditt företag har, tar vi fram en plan på strategi för att nå hela vägen.
 • Analysera och utvärdera
  När vi har satt upp KPI:er, formulerat mål och gjort en uppsättning med hur vi ska samla in data är det dags att börja analysera den data som samlats in. Här kan vi på ett effektivt sätt kolla på data vi har fått in och ställa det i förhållande till de KPI:er och mål som satts upp.
 • Prova, prova och prova
  Grunden i webbanalys är att våga testa och på det sättet kunna mäta och se vad som fungerar bäst.

Vi hjälper dig!

Kontakta oss idag för att ta ditt företags tillväxt till nästa nivå med hjälp av spårning, analys och optimering. Vi är experter på webbanalys och kommer att vara med dig hela vägen för att säkerställa att du får de bästa resultaten.

Genom att sätta upp tydliga mål kan vi fokusera på de specifika områdena som är viktiga för dig. Vi använder avancerade analysprogram för att samla in och behandla data som ger en djupare förståelse för dina kunder och deras beteenden på din webbplats.

Jag vill få hjälp med spårning

* Fältet är obligatoriskt