Guide: Lägga till produkter, etc i menyn - Design, webbutveckling och integration

Guide: Lägga till produkter, etc i menyn

Gå till vyn för Utseende >> Anpassa

Välj Menyer

Välj den meny som du vill redigera (oftast finns bara en meny).

Scrolla längst ner under alla befintliga menyposter, välj + Lägg till val

Välj den kategori som den post du vill lägga till tillhör, t.ex. Produkter. Välj den post du vill lägga till.

Posten du valt hamnar då sist i befintlig meny. Dra och släpp på önskad position, både i höjdled (menyordning) och sidled (för huvudmeny placera längst till vänster (t.ex. ”Shop” i bilden nedan), för undermeny förskjut till höger (t.ex. ”Ergo Cruzer 1” i bilden nedan))

Klicka Publicera när du är nöjd med justeringarna av menyn.