Guide: Google Business – Webblandskapet

Kom igång med Google Business

Webblandskapet hjälper er att komma igång med din Google Business-profil.

För att rätt information ska visas behöver ni skicka oss

För att verifiera att informationen hör till ert företag skickas ett fysiskt brev till företagsadressen med en verifieringskod (se bild nedan). Skicka oss koden (stora blå siffror) så snart ni mottagit detta brev så kan vi aktivera er Google Business.

För att ni själva ska kunna uppdatera informationen behöver vi en google/gmail-kopplad e-postadress som vi kan lägga till.